Impozite

Impozite și impozite Persoane fizice

Documente necesare pentru declararea și impozitarea clădirilor, terenurilor și mașinilor în cazul persoanelor fizice 1. Documente necesare pentru declararea și impozitarea clădirilor:

 1. Clădiri achiziționate prin cumpărare, donație etc.
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice model ITL 001 (2006)
 • Contract de vânzare – cumpărare, act de donație, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă și irevocabilă), certificat de moștenitor; etc.
 • Schiță cadastrală;
 • Carte de identitate pentru toți proprietarii
 • Declarație fiscală specială (acolo unde este cazul)
 1. Clădiri nou construite
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice model ITL 001 (2006)
 • Autorizație de construcție;
 • Procesul verbal de recepție în cazul clădirilor executate complet înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizație;
 • În cazul în care lucrările de construcție nu au fost finalizate în termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației în condițiile legii, procesul verbal de recepție în care este înregistrată etapa lucrărilor;
 • Schița cadastrală;
 • Carte de identitate pentru toți proprietarii.
 • Declarație fiscală specială (acolo unde este cazul) model ITL 104 (2010)
 1. Clădiri restaurate
 • Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
 • Proces verbal de predare-primire;
 • Dispoziția primarului general pentru deținere, decizia / dispoziția emisă de autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale;
 • Carte de identitate pentru toți proprietarii
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice model ITL 001 (2006)
 • Declarație fiscală specială (acolo unde este cazul) model ITL 104 (2010)
 1. Documente necesare pentru declararea și impozitarea terenurilor:
 • Titlul de proprietate, procesul-verbal de deținere, acte sau orice alte documente de deținere întocmite de comisia locală, chiar dacă titlul de proprietate / actul de vânzare-cumpărare / certificatul de moștenitor nu este emis etc.
 • Documentul prin care terenul este alocat pentru utilizare / administrare
 • Carte de identitate pentru toți proprietarii
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului funciar în cazul persoanelor fizice ITL 003 (2006)
 1. Documente necesare pentru declararea și impunerea mijloacelor de transport:
 • Carte de identitate;
 • Actul de achiziție (de exemplu: contract de vânzare-cumpărare / factură fiscală / act de donație etc.) tradus în limba română (acolo unde este cazul) în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Formular de înregistrare;
 • Certificat de atestare fiscală emis de DITL al unității administrativ-teritoriale în care își are domiciliul vânzătorul;
 • Certificat emis de RAR sau de o altă unitate autorizată, care atestă sistemul de suspensie cu care este echipat vehiculul de transport – mărfuri cu masa totală de peste 12 tone
 • În cazul mijloacelor de transport pentru care dreptul de proprietate a fost dobândit în străinătate și înregistrat în circulație pe teritoriul altei țări (în numele contribuabilului), va fi necesară dovada faptului că respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulație în țara respectivă (în acest caz, data radierii); În lipsa acestui document, contribuabilul va da o declarație pe propria răspundere în care va declara că nu are documentul menționat mai sus și va menționa data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul României, aceasta fiind data achiziției .
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice model ITL 005 (2006)