Sari la conținut

Impozite

Impozite și impozite Persoane fizice

Documente necesare pentru declararea și impozitarea clădirilor, terenurilor și mașinilor în cazul persoanelor fizice 1. Documente necesare pentru declararea și impozitarea clădirilor:

 1. Clădiri achiziționate prin cumpărare, donație etc.
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice model ITL 001 (2006)
 • Contract de vânzare – cumpărare, act de donație, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă și irevocabilă), certificat de moștenitor; etc.
 • Schiță cadastrală;
 • Carte de identitate pentru toți proprietarii
 • Declarație fiscală specială (acolo unde este cazul)
 1. Clădiri nou construite
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice model ITL 001 (2006)
 • Autorizație de construcție;
 • Procesul verbal de recepție în cazul clădirilor executate complet înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizație;
 • În cazul în care lucrările de construcție nu au fost finalizate în termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației în condițiile legii, procesul verbal de recepție în care este înregistrată etapa lucrărilor;
 • Schița cadastrală;
 • Carte de identitate pentru toți proprietarii.
 • Declarație fiscală specială (acolo unde este cazul) model ITL 104 (2010)
 1. Clădiri restaurate
 • Hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
 • Proces verbal de predare-primire;
 • Dispoziția primarului general pentru deținere, decizia / dispoziția emisă de autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale;
 • Carte de identitate pentru toți proprietarii
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice model ITL 001 (2006)
 • Declarație fiscală specială (acolo unde este cazul) model ITL 104 (2010)
 1. Documente necesare pentru declararea și impozitarea terenurilor:
 • Titlul de proprietate, procesul-verbal de deținere, acte sau orice alte documente de deținere întocmite de comisia locală, chiar dacă titlul de proprietate / actul de vânzare-cumpărare / certificatul de moștenitor nu este emis etc.
 • Documentul prin care terenul este alocat pentru utilizare / administrare
 • Carte de identitate pentru toți proprietarii
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului funciar în cazul persoanelor fizice ITL 003 (2006)
 1. Documente necesare pentru declararea și impunerea mijloacelor de transport:
 • Carte de identitate;
 • Actul de achiziție (de exemplu: contract de vânzare-cumpărare / factură fiscală / act de donație etc.) tradus în limba română (acolo unde este cazul) în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Formular de înregistrare;
 • Certificat de atestare fiscală emis de DITL al unității administrativ-teritoriale în care își are domiciliul vânzătorul;
 • Certificat emis de RAR sau de o altă unitate autorizată, care atestă sistemul de suspensie cu care este echipat vehiculul de transport – mărfuri cu masa totală de peste 12 tone
 • În cazul mijloacelor de transport pentru care dreptul de proprietate a fost dobândit în străinătate și înregistrat în circulație pe teritoriul altei țări (în numele contribuabilului), va fi necesară dovada faptului că respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulație în țara respectivă (în acest caz, data radierii); În lipsa acestui document, contribuabilul va da o declarație pe propria răspundere în care va declara că nu are documentul menționat mai sus și va menționa data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul României, aceasta fiind data achiziției .
 • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice model ITL 005 (2006)