Sari la conținut

Sector3

  1. Amplasarea geografică

Bucureștiul este situat la intersecția paralelei de 44 0 25’50”,latitudine nordică cu meridianul 26 0 4’50”, longitudine estică.

Orașul s-a dezvoltat în Câmpia Vlăsiei, o subunitate a Câmpiei Române. Câmpia Vlăsiei s-a format prin acumularea unor cantități mari de aluviuni acoperite de depuneri de loess.

Sectorul 3 este amplasat în Câmpul Colentina. Acest segment de relief este delimitat spre sud de valea Dâmboviței, cu o ușoară înclinație spre sud-est, în conformitate cu direcția de curgere a râului Colentina.

Altitudinile sunt cuprinse între 80m la vest și 60m la est. Prin regularizare, valea Colentina este formată dintr-o serie de lacuri – cu rol de revărsare și care conferă valoare mediului-turistic.

Zonele care delimitează bazinul Colentina de bazinul Dâmboviței au înălțimi cuprinse între 121 și 56 m. Suprafața sectorului 3 este de 34 km (3384 ha).

  1. Climă

Orașul București este situat într-o zonă cu un climat continental, influențat de emisiile de praf și fum, produse de activitatea industrială. Controlul climatului este dat de existența perdelelor verzi de pădure: Pădurea Cernica și Pădurea Brănești. Suprafețele de beton, asfalt, cărămidă, tablă, sticlă, materiale care măresc capacitatea de stocare a căldurii, intensificând evapotranspirația și reducând infiltrarea apei în sol. Bazinele artificiale de apă influențează microclimatul local. Mediile multianuale arată valori mai mari cu 1,5-2 °C la stația Filaret în comparație cu stația Băneasa.

Temperaturile extreme pot depăși 40 °C vara și pot scădea sub -30 °C, iarna. Primele înghețuri apar după 1 noiembrie, iar ultimele zile de îngheț sunt pe 1 aprilie, cu un decalaj de aproximativ o săptămână față de zona suburbană. Înnorarea medie și numărul mediu anual de zile cu cer acoperit a crescut de la 120 zile / an la 140 zile / an (în ultimii 80 de ani.) Precipitațiile atmosferice sunt mai mari deasupra Bucureștiului cu o medie de 1908.-1990 de 578,6 mm în Băneasa și 589,3 în Filaret, față de 560,8, în afara orașului, în Fundulea. Valorile mai mari decât media, înregistrate în sectorul 3 se datorează localizării sale în direcția dominantă (a circulației atmosferice, cu o concentrație mai mare de praf și particule de fum). În interiorul orașului există o circulație specifică determinată de construcții, teren și vegetație.

Vântul predominant este nord-est. Printre cele mai frecvente fenomene atmosferice din București se numără ceața.